KOL / rygerlunger

Din læge laver en plan for kontrol, som vil være en til to gange årligt hos en sygeplejerske. Her vurderes det, hvornår der er behov for en lægetid.

Når behandlingen indledes får du også tilbudt en tid til en livsstilssamtale hos sygeplejersken.

Kontrollen omfatter blandt andet:

  • Lungefunktionsundersøgelse (spirometri)
  • Rygestatus
  • Kontrol i brugen af inhalationsteknik
  • Gennemgang af medicin
  • Status for forværringer
  • Vaccination mod influenza og lungebetændelse
  • Motion
  • BMI

Forværring i KOL
Ved forværring af din KOL får du en tid samme dag.