Børneundersøgelser

Ved børneundersøgelser undersøger læge eller sygeplejerske for fysisk sygdom og vurderer om dit barn er udviklet alderssvarende.

 

Husk at medbringe vaccinationskort.

5 ugers undersøgelsen foregår hos lægen.

3 mdr. vaccinationen foregår hos en sygeplejerske.

5 mdr. undersøgelse og vaccination foregår hos en sygeplejerske i samspil med lægen eller ved en læge.

1 års undersøgelse og vaccination foregår hos en sygeplejerske i samspil med lægen eller ved en læge.

15 mdr. vaccinationen foregår hos en sygeplejerske.

2 års undersøgelse og vaccination foregår hos en sygeplejerske i samspil med lægen eller ved en læge.

3 års undersøgelse og vaccination foregår hos en sygeplejerske i samspil med lægen eller ved en læge.

4 og 5 års undersøgelse og vaccination foregår hos en sygeplejerske i samspil med lægen eller ved en læge.